Urinveisinfeksjon katt

Urinveisinfeksjon katt. Uri – Flex motvirker bakterievekst ved urinveisinfeksjon