Tilskudd urinveisproblemer katt

Tilskudd urinveisproblemer katt / Urinveisinfeksjon. Uri – Flex motvirker bakterievekst ved urinveisinfeksjon