Diarsanyl behandling av akutt diare

Hva kan løs mage føre til?
Opptaket av næring skjer gjennom tarmcellene i tarmveggen. Over tarmcellene ligger et beskyttende slimlag. Ved mageproblemer kan slimlaget delvis slites bort og tarmcellene skades. Dette fører til tap av væske og salter, og opptaket av næring blir redusert. For å unngå at dyret svekkes er det viktig å normaliser tilstanden.

Diarsanyl er en pasta som dekker og beskytter tarmcellene slik at de får tid til å bygge seg opp igjen og danne nytt slimlag. Resultatet er mindre væsketap og normal avføring.
Diarsanyl består av:
Leire
Dekker og beskytter tarmcellene

Salter
Erstatter salttapet og reduserer ytterligere væsketap

Sukker
Gir dyret energi og letter væskeopptaket.

Diarsanyl 10 ml: dyrets vekt mindre enn 7 kg
Diarsanyl 24 ml: dyrets vekt 7-18 kg / 18-30 kg
Diarsanyl 60ml: dyrets vekt 30-60kg / > 60 kg

kr 198,00kr 369,00

kr 198,00

1 på lager

kr 298,00

5 på lager

kr 369,00

4 på lager